Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
50,00 €/pau­schal
06.12.2018 1 Stun­de
41751 Vier­sen
Haus­halt vor 3 Jah­ren
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

ID: 474453 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
50,00 €/pau­schal
06.12.2018 1 Stun­de
41751 Vier­sen