Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
45468 Mül­heim an der Ruhr -
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Akus­ti­sche Clas­sic Gui­tar­re Un­ter­richt.

  ID: 538063 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  45468 Mül­heim an der Ruhr -