Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 40 Std. pro Wo­che
13595 Ber­lin -
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Bier zap­fen

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Egal wel­sche Uhr­zeit
  5 Jah­re Er­fah­rung

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 665377 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  11,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet ca. 40 Std. pro Wo­che
  13595 Ber­lin -