Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. 14-tä­gig
87484 Nes­sel­wang -
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Deutsch, Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Haupt­schu­le/Re­al­schu­le

 • Klas­se:

  9. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich brauch für die­se 2 Wo­chen Fe­ri­en, Nach­hil­fe da ich in 5-6 Wo­chen qua­li hab
  In Fä­cher Ma­the, Deutsch, und viel­leicht auch GSE

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs

  ID: 666473 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. 14-tä­gig
  87484 Nes­sel­wang -