Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
04.06.2020; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
41460 Neuss -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  PDF xch­an­ge

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Der Zeit­raum ist fle­xi­bel

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 666653 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/Std.
  04.06.2020; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
  41460 Neuss -