Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Tag
19.12.2020; 09:00 Uhr 1 Wo­che 1 Std. täg­lich
77652 Of­fen­burg -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  2 mal täg­lich

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs, Fe­ri­en­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 693515 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  16,00 €/Tag
  19.12.2020; 09:00 Uhr 1 Wo­che 1 Std. täg­lich
  77652 Of­fen­burg -