Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
61,00 €/pau­schal
06.12.2020; 16:00 Uhr 1 Stun­de
82140 Ol­ching -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 694857 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  61,00 €/pau­schal
  06.12.2020; 16:00 Uhr 1 Stun­de
  82140 Ol­ching -