Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
81827 Mün­chen -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang, In­ter­net, Da­ten­si­che­rung/-über­tra­gung

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows, Os

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

  ID: 697825 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
  81827 Mün­chen -