Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. wö­chent­lich
96132 Schlüs­sel­feld
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten, Fens­ter put­zen

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 759378 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. wö­chent­lich
96132 Schlüs­sel­feld