Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
12489 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  Smart­pho­ne

 • Ge­rä­te:

  Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  An­dro­id

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hal­lo, ich su­che Hil­fe beim Um­gang mit mei­nem neu­en smart­pho­ne, bei mir zu Hau­se oder bei Ih­nen, bin bei Tele­com an­ge­mel­det, ein Ga­la­xy, so al­les was da­zu ge­hört von An­fang an. Wer hat Lust.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

ID: 759878 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
12489 Ber­lin