Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. 14-tä­gig
15746 Groß Kö­ris
Haus­halt vor 2 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, He­cke schnei­den, Laub keh­ren

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    2 Gär­ten a 250 qm

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 761266 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. 14-tä­gig
15746 Groß Kö­ris