Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
42115 Wup­per­tal
Haus­halt vor 1 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  2 Ka­ter in der Ur­laubs­zeit

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs

ID: 762899 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
42115 Wup­per­tal