Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
01445 Ra­de­beul
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, Bau­ar­bei­ten im Gar­ten, Laub keh­ren, Ter­ras­se und Hof fe­gen

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 764562 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
01445 Ra­de­beul