Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. mo­nat­lich
78050 Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten, Fens­ter put­zen

  • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

    Fr

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 765416 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. mo­nat­lich
78050 Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen