Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. mo­nat­lich
73773 Aich­wald
Haus­halt vor 3 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, He­cke schnei­den

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    freie Zeit­ein­tei­lung

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 769253 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 6 Std. mo­nat­lich
73773 Aich­wald