Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
05.06.2021; 19:00 Uhr ca. 6 Stun­den
13587 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Wo­chen
  • An­zahl der Kin­der:

    3 Kin­der

  • Al­ter der Kin­der:

    0-1 Jahr, 6-9 Jah­re, 10+ Jah­re

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Ba­by­sit­ter-Jobs, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 770137 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
05.06.2021; 19:00 Uhr ca. 6 Stun­den
13587 Ber­lin