Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. wö­chent­lich
14089 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, He­cke schnei­den, Laub keh­ren, Un­kraut jä­ten, Bäu­me besch.

  • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

    Mi

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 775294 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. wö­chent­lich
14089 Ber­lin