Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
10117 Ber­lin
Hand­werk vor 3 Wo­chen
 • Ziel­ort:

  10585 Ber­lin

 • An­lass der Fahrt:

  Chauf­feur­dienst

 • Fahr­zeug:

  PKW

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Wo­chen­tags um 9:10 und um 18:00

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 780665 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
10117 Ber­lin