Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
14.07.2021 2 Wo­chen 1 Std. täg­lich
10367 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Ha­se/Ka­nin­chen

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Füt­tern, Frisch­was­ser ge­ben, Toi­let­ten/ Stall säu­bern

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs, Fe­ri­en­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 781984 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
14.07.2021 2 Wo­chen 1 Std. täg­lich
10367 Ber­lin