Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
01.08.2021; 08:00 Uhr 1 Mo­nat ca. 20 Std. pro Wo­che
12159 Ber­lin
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • Auf­ga­ben:

  Kun­den­emp­fang

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Mo-Fr 8.00-13.00/Pau­se/14.00-18.00 und Sa-So 10.00-16.00, Emp­fang in ei­nem Co­ro­na-Test­zen­trum.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Pro­mo­ti­onjobs, Fe­ri­en­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Wo­chen­end­jobs

 • An­for­de­run­gen:

  Ge­wer­be­schein

ID: 782333 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
01.08.2021; 08:00 Uhr 1 Mo­nat ca. 20 Std. pro Wo­che
12159 Ber­lin