Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
23,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
93413 Cham
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Bier zap­fen

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Wir das Fisch­manz bei der Cha­mer Stadt­hal­le su­chen qua­li­fi­zier­te Ser­vice­kräf­te.

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

 • An­for­de­run­gen:
ID: 849760 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
23,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
93413 Cham