Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
04277 Leip­zig
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Wirt­schaft

 • Schul­form:

  Uni­ver­si­tät/Fach­hoch­schu­le

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  BWL, Ge­sund­heits­ma­nage­ment, So­zi­al­ma­nage­ment

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 857770 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
04277 Leip­zig