Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
03.09.2022; 07:00 Uhr 4 Ta­ge
49477 Ib­ben­bü­ren
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Im­mer wenn wir Ur­laub ma­chen oder mal über das Wo­chen­en­de weg wol­len

 • Ka­te­go­ri­en:

  Wo­chen­end­jobs, Fe­ri­en­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Schü­ler­jobs

ID: 857909 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Tag
03.09.2022; 07:00 Uhr 4 Ta­ge
49477 Ib­ben­bü­ren