Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
15.06.2022; 10:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
13465 Ber­lin
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Bü­ro Frei­be­ruf­ler

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, In­ter­net­re­cher­che

 • An­for­de­run­gen:

  Gu­te Ex­cel-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Ich su­che Un­ter­stüt­zung in mei­nem bü­ro,
  da ich viel un­ter­wegs bin su­che ich je­mand der mei­ne Post macht, die Ab­la­ge or­ga­ni­siert, mails schreibt, all­ge­mei­ne Bü­ro­ar­bei­ten durch­führt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 858016 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
15.06.2022; 10:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
13465 Ber­lin