Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 8 Std. wö­chent­lich
41539 Dor­ma­gen
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, He­cke schnei­den, Bau­ar­bei­ten im Gar­ten, Laub keh­ren

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    kjh

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs

ID: 858109 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 8 Std. wö­chent­lich
41539 Dor­ma­gen