Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
14,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. 14-tä­gig
15537 Grün­hei­de (Mark)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Auf­ga­ben:

  Ra­sen mä­hen, Laub keh­ren

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Su­chen ei­ne Per­son die un­se­ren Gar­ten in schuss hält

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 859105 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
14,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. 14-tä­gig
15537 Grün­hei­de (Mark)