Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 5 Std. wö­chent­lich
01734 Ra­benau
Nach­hil­fe vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Wirt­schaft

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Rech­nungs­we­sen spe­zi­ell Mehr­wert­steu­er

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Wo­chen­end­jobs

ID: 860442 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 5 Std. wö­chent­lich
01734 Ra­benau