Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
94249 Bo­den­mais
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Be­schrei­bung der Gas­tro­no­mie:

  Pen­si­on

 • Auf­ga­ben:

  Buf­fet be­treu­en, Zim­mer­ser­vie­se

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Früh­stücks. Zim­mer­ser­vies

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Mi, Do

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 860974 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
94249 Bo­den­mais