Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
01.07.2022; 16:00 Uhr 6 Wo­chen 2 Std. täg­lich
25746 Hei­de
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Be­treu­er

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir su­chen ei­ne lie­be­vol­le Be­treu­ung für un­se­ren Ka­ter (kas­triert, 12 J.) wäh­rend der Fe­ri­en.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Fe­ri­en­job, Schü­ler­jobs

ID: 861313 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
01.07.2022; 16:00 Uhr 6 Wo­chen 2 Std. täg­lich
25746 Hei­de