Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. nach Ab­spra­che
13591 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Auf­ga­ben:

  He­cke schnei­den

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Rück­schritt ei­ner Li­gus­ter­he­cke 2x jähr­lich

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 861596 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. nach Ab­spra­che
13591 Ber­lin