Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
61440 Ober­ur­sel
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Be­schrei­bung der Gas­tro­no­mie:

  Ho­tel­rie Früh­stück

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Sams­tag und Sonn­tag zum Früh­stück­dienst

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Sa, So

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Wo­chen­end­jobs

Über Park­ho­tel am Tau­nus/Park­ho­tel Wald­lust GmbH

Ho­tel

ID: 862663 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
61440 Ober­ur­sel