Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
14,00 €/Std.
03.08.2022; 12:00 Uhr ca. 4 Stun­den
24229 Stran­de
Um­zug vor 2 Wo­chen
 • Ziel­ort:

  24229 Schwe­de­neck

 • Auf­ga­ben:

  Tra­ge­ar­bei­ten, Mö­belab-/auf­bau, Kar­tons pa­cken, Trans­por­ter fah­ren (bis 3.5 t)

 • Aus­zah­lung (Ab­rech­nung):

  Bar­aus­zah­lung (Nach Ab­spra­che)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • An­for­de­run­gen:
ID: 863128 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
14,00 €/Std.
03.08.2022; 12:00 Uhr ca. 4 Stun­den
24229 Stran­de