Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
33184 Al­ten­be­ken
Haus­halt vor 1 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Beet­pfle­ge

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    Bin Geh­be­hin­dert! Hil­fe ger­ne auch öff­ter oder mal län­ger, je nach Wet­ter.

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs

ID: 863755 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
33184 Al­ten­be­ken