Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
17.09.2022; 14:00 Uhr ca. 6 Stun­den
74594 Kreß­berg
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • An­lass:

  Hoch­zeit

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Cock­tails/Long­drinks mi­xen

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  17.09 14:30 bis 21Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 864192 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
17.09.2022; 14:00 Uhr ca. 6 Stun­den
74594 Kreß­berg