Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
25.06.2022; 02:00 Uhr ca. 4 Stun­den
24944 Flens­burg
Haus­halt vor 1 Wo­chen
 • An­zahl der Kin­der:

  2 Kin­der

 • Al­ter der Kin­der:

  0-1 Jahr, 2-3 Jah­re, 4-5 Jah­re, 6-9 Jah­re

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich bin 14 jah­re alt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Schü­ler­jobs

ID: 864263 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
25.06.2022; 02:00 Uhr ca. 4 Stun­den
24944 Flens­burg