Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort 3 Mo­na­te ca. 20 Std. pro Wo­che
18211 Bör­ge­ren­de-Re­thwisch
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Zur Un­ter­stüt­zung un­se­res Team in Bör­ge­ren­de su­chen wir zum nächst mög­li­chen Zeit­punkt fol­gen­de Un­ter­stüt­zung.

  Dei­ne Auf­ga­ben sind un­ter an­de­rem

  Strand­korb­ver­mie­tung
  Gäs­te­be­treu­ung
  Mit­hil­fe beim Check-In

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Fe­ri­en­job

ID: 866214 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort 3 Mo­na­te ca. 20 Std. pro Wo­che
18211 Bör­ge­ren­de-Re­thwisch