Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
35075 Gla­den­bach
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
  • Ein­satz­be­rei­che:

    Con­trol­ling & Fi­nan­ce

  • Auf­ga­ben und An­for­de­run­gen:

    Gu­ten ana­ly­ti­sche Fä­hig­kei­ten, Um­gang mit MS-Of­fice, In­ter­es­se an Steu­ern

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs

ID: 866572 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
35075 Gla­den­bach