Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
12.10.2022; 17:30 Uhr ca. 6 Stun­den
73098 Rech­berg­hau­sen
Ser­vice vor 3 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Mit­ar­beit im Ser­vice bei ei­ner Ver­an­stal­tung mit 200 Pers.
  Ge­trän­ke ser­vie­ren, Es­sen am Buf­fet aus­ge­ben, Tel­ler ab­räu­men und Ge­schirr / be­steck ver­räu­men

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

 • An­for­de­run­gen:
ID: 869714 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
12.10.2022; 17:30 Uhr ca. 6 Stun­den
73098 Rech­berg­hau­sen