Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
34454 Bad Arol­sen
Mu­sik vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich 37 Jah­re jung, Ma­ma ei­nes 4 jäh­ri­gen Jun­gen, möch­te ger­ne Gi­tar­re spie­len ler­nen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 872554 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
34454 Bad Arol­sen