Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
09.12.2022; 18:00 Uhr ca. 4 Stun­den
76131 Karls­ru­he
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Die Fei­er soll am 09.12.2022 um 18:00 Uhr star­ten bis ca. 23:00 Uhr.

  Es wer­den ca. 80 Gäs­te er­war­te­te.

  Klei­dung soll schwar­ze Ho­se und wei­ße Blu­se/Hemd sein

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 886219 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
09.12.2022; 18:00 Uhr ca. 4 Stun­den
76131 Karls­ru­he