Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
70180 Stutt­gart
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Hun­de­sit­ter soll­te männ­lich sein, da Leo­nar­do ggf. die Trep­pen ge­tra­gen wer­den muss.Leo­nar­do wiegt ca. 25 kg.

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Do

 • Ka­te­go­ri­en:

  Schü­ler­job, Ne­ben­job

ID: 926892 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
70180 Stutt­gart