Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
12309 Ber­lin
Bü­ro vor 3 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Ge­schäfts­füh­rung, Buch­hal­tung

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Ver­sand-/Ku­ver­tier­ar­bei­ten, In­ter­net­re­cher­che, Web­site­be­treu­ung

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Mi­di­job

ID: 944512 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
12309 Ber­lin