Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 8 Std. täg­lich
23560 Lü­beck
Haus­halt vor 2 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, Trim­mer­ar­bei­ten

  • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

    Al­le an­fal­len­de Ar­bei­ten im Gar­ten

  • Ka­te­go­ri­en:

    Ne­ben­job

ID: 977337 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 8 Std. täg­lich
23560 Lü­beck