Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
05.12.2023; 17:30 Uhr 1 Stun­de
86165 Augs­burg
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Klin­gel dann bei Fa­mi­lie Krau­se.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 995329 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
05.12.2023; 17:30 Uhr 1 Stun­de
86165 Augs­burg