Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
103,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:30 Uhr 1 Stun­de
89346 Bi­ber­tal
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Hal­lo, wir su­chen ei­nen Weih­nachts­mann der un­se­re Kin­der be­schert. Für ca. 1h.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 997240 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
103,00 €/pau­schal
24.12.2023; 16:30 Uhr 1 Stun­de
89346 Bi­ber­tal