Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
10709 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang, Ex­cel, Word, Da­ten­si­che­rung/-über­tra­gung

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Fr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 998153 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
10709 Ber­lin